E4-tunnel genom Örnsköldsvik

Regionen, Sundsvall och Umeå har tillsammans med Örnsköldsvik

skickat en skrivelse till regeringen.

De skriver att det måste vara Örnsköldsviks tur nu

att få flytta ut E4 från centrum.

Det är på grund av trafiksäkerhet, miljö, hälsa och tidsvinst.

Många fordon med farlig last kör genom Örnsköldsviks centrala delar.

De menar att det skulle vara hemskt om en lastbilsolycka

med farlig last skulle ske mitt i centrum.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)