Drogjakt i länet

Länsstyrelsen ska börja med att mäta

hur mycket droger det finns i avloppsvattnet i länet.

Det gör de tillsammans med kommunerna.

 

Det är en del av det brottsförebyggande

och narkotikaförebyggande arbetet i länet.

Det säger Anna Karlsson vid Länsstyrelsen

i Västernorrlands drogenhet.

 

I andra län har de kunnat se hur mycket olika droger

det används vid koll av avloppsvattnet i reningsverken.

(Källa: Nordsverige)