Dyrare sjukresor

Sjukpensionären Elisabeth Öberg i Sundsvall

måste sedan 1 september betala fem gånger mer än tidigare

för en sjukresa.

Det blir mycket pengar då hon ofta måste åka till sjukhuset

på grund av sina diagnoser.

 

Sundsvalls kommun tog över ansvaret för bokningar

av färdtjänst från Din Tur.

Kommunen tyckte det var för dyrt innan.

De tog ingen hänsyn till att det skulle bli dyrare

för dem som åker sjukresor.

Din Tur kan inte längre se

vilka som är färdtjänstberättigade i Sundsvall

på grund av sekretess.

 

Hans Forsberg på Sundsvalls kommun säger

att det beror på att Regionen inte har egna register.

Han säger att de ska samarbeta så gott de kan

för att hitta en lösning.

(Källa: Sundsvalls Tidning)