Elektrometanol

Övik Energi ska samarbeta med företaget Liquid Wind

i Göteborg.

Liquid Wind tänker bygga en fabrik intill värmekraftverket

på Domsjö industriområde.

Där ska de framställa elektrometanol.

Det är ett hållbart bränsle till framför allt sjöfarten.

 

De kommer att köpa vindkraftbaserad el och koldioxid

från Övik Energis biobränsleeldning.

Övik Energi ska sköta drift och underhåll.

Tanken är att det ska stå klart 2024.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)