Statliga jobb

Härnösand kan få 80 statliga jobb

Generaldirektörer är högsta chefer för statliga myndigheter.

Nu bjuder Härnösand in fem av dem till kommunen. Härnösand vill att de flyttar sina kontor till Härnösand. Det kan skapa 80 nya jobb.

Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet har bjudits in.

(Källa: Tidningen Ångermanland)