Kulturprojekt förenar länder

Sverige deltar i ett europeiskt kulturprojekt.

Danmark, Holland, Tyskland och Ungern är också med.

 

Teknik, natur och konst ingår i projektet.

Kulturskolan i Örnsköldsvik är Sveriges representant.

Tre skolor i kommunen är med.

De har valt skogen som bas.

 

– Då låter man skapande gå hand i hand

med den miljö man bor i,

säger musiklärare Magnus Edholm.

 

På grund av pandemin blir det digitala möten med de andra länderna.

(Källa: Nordsverige)