Stänger ner bibliotek

Sundsvalls kommun måste spara 200 miljoner kronor.

Av den summan måste biblioteks- och kulturverksamheten

spara 12 miljoner.

 

Kommunen har beslutat att stänga ner biblioteken

i Bosvedjan, Granloholm och Skönsmon.

Kulturfestivalen Stenstadsdagarna försvinner.

Det blir färre tjänster som påverkar Kulturmagasinet.

(Källa: Sundsvalls Tidning)