Närmare vård i Stöde

Samverkan mellan Hälsocentralen Stöde o

ch kommunens sjuksköterskor ska ge närmare vård.

 

De använder en app på telefonen

som mäter blodtryck, puls,

syresättning och feber.

Personal kan ifrån hälsocentralen

läsa och lyssna på mätvärdena.

Läkaren kan också vara med på videolänk.

 

Det är genom projektet Digga hälsocentral

som hälsocentralerna testar nya arbetssätt

med digital teknik.

(Källa: www.rvn.se)