Sveriges nationalblomma

Svenska folket har röstat fram Liten blåklocka

till Sveriges nationalblomma.

Den finns från fjällvärlden ner till Skåne.

Den finns också i en miljö som jag tror

att många just har stora känslor för,

våra ängs- och hagmarker,

säger Ola Aronsson.

Han är ordförande i Svenska botaniska föreningen.

(Källa: P4 Västernorrland)