Dockstavisiret

Scim Display AB är en fabrik i Docksta.

De tillverkar bland annat etiketthållare i plast till butiker.

 

Förra året tillverkade de skyddsvisir till vården.

De hade 45 anställda som arbetade med det.

Hälften var utrikesfödda.

Roger Jacobsson på

Scim Display säger att

de strävar efter mångfald

när de anställer.

 

– Att vi fick utvecklingschecken gjorde

att vi vågade satsa på det här, säger han.

Region Västernorrland tog på grund av pandemin

fram Utvecklingschecken

för att hjälpa företag i regionen.

(Källa: Region Västernorrland)