Länsmuseet skickar brev

Länsmuseet i Västernorrland har digitala visningar via Zoom.

På hemsidan går det att anmäla sig till dem.

De är gratis.

 

Länsmuseet skickar också ut handskrivna brev

till äldre i ett nytt projekt.

De får fyra brev under åtta veckor.

I breven beskriver de en utställning

i ord och bild.

Nu är det utställningen

Att fånga en plats –berättelser från Västernorrland.

 

– Vi riktar oss till äldre personer som inte har dator

eller andra digitala hjälpmedel,

och som har svårt att ta sig hit,

säger Jonas Byström på Länsmuseet.

(Källa: Nordsverige)