Helping people

Alva Jonsson har startat en Facebookgrupp i Sundsvall

som heter Helping people.

De samlar ihop kläder,

mat och möbler till familjer som har det svårt.

 

Alva har kontakt med både socialtjänst och kvinnojourer

Familjerna som behöver hjälp är både utlandsfödda

och svenskfödda.

 

I Örnsköldsvik finns Facebookgruppen

Från hjärta till hjärta som också hjälper familjer

som har det svårt.

(Källa: P4 Västernorrland; Tidningen 7)