Servicecenter till Ånge

Ånge är en av 28 orter i Sverige

som får ett statligt servicekontor.

På servicekontoren kan invånarna få hjälp och information från Försäkringskassan,

Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

På många kontor går det att få hjälp med tjänster

från Arbetsförmedlingen också.

 

– Tillgång till effektiv service är en förutsättning

för att människor ska kunna leva och bo i hela landet, säger Erik Lövgren.

Han är kommunalråd i Ånge.

(Källa: www.rvn.se)

(Syntolkning: Två personer sitter med en dator framför sig)