Kö till LSS-bostad

Det är lång kö till gruppboenden och servicelägenheter

i Örnsköldsvik.

En del har köat i två år.

Funktionsrätt Sverige tycker att kommunerna

borde planera bättre för framtiden.

 

Nya gruppboenden och nya servicelägenheter

är på gång till nästa år.

Det berättar Linda Mikaelsson,

chef för LSS-verksamheten i Örnsköldsvik.

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

(Källa: www.allehanda.se)

(syntolkning: Hyreshus med gul fasad)