Sundsvalls nya resecentrum

Nu är nya resecentrum i Sundsvall klar.

Den ska vara tillgänglig för alla.

Stentrappan till entrén är borta,

och dörrarna öppnar sig automatiskt.

Det finns ledstråk för synskadade.

Där finns digitala informationstavlor,

som också är taktila.

Informationen går också att lyssna på,

för den som inte kan läsa.

 

Gamla vänthallen och toaletterna är renoverade.

Utanför finns det nu en bussterminal.

Där finns digitala informationstavlor om busstider.

Mellan bussterminalen och tågperrongen

går det att åka rulltrappa eller hiss.

(Källa: Sundsvalls Tidning; www.dintur.se)

(syntolkning: bussar som står under tak på en bussterminal)