Brandstationen blir kvar

Det fanns ett förslag på att lägga ned brandstationen

i Moliden.

Många protesterade,

för det skulle bli för lång utryckningstid.

Nu har politikerna lyssnat.

De har beslutat att Molidens brandstation blir kvar.

 

– Den fyller en viktig funktion för att kunna stötta

deltidsbrandstationer runtomkring,

säger Mikael Malmén.

Han är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

(Källa: P4 Västernorrland)

(Syntolkning: En liten äldre brandstation i rött tegel och röda garageportar)