Få elever att röra på sig

Kyrkmons skola i Sundsvall vill hjälpa eleverna

att röra på sig mer.

Eleverna får prova på olika roliga aktiviteter.

Eleverna får fler idrottstimmar och friluftsdagar.

Skolan hoppas att eleverna ska få bättre studieresultat.

(Källa: P4 Västernorrland)

(syntolkning: barn som åker skateboard med ramper. Bilar och hus i bakgrunden)