Tredje vaccindos

En undersökning visar att antikropparna minskar kraftigt

efter några månader efter andra vaccindosen.

Smittskyddsläkare Hans Boman tror att det kan bli

en tredje vaccindos för alla.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)

(syntolkning: En världskarta i blått i bakgrunden. Framför är det en ampull Covidvaccin och en spruta)