Sänker inte hastigheten

Trafikverket har ändrat sig.

De sänker inte hastigheten till 80 kilometer i timmen på E14.

Det blir fortsatt 100 kilometer i timmen

mellan Sundsvall och Ånge.

Många pendlare är nu glada.

 

Det kan bli sänkning i framtiden.

Förhoppningen är att regeringen ger mer pengar

för att öka trafiksäkerheten på landsbygden.

Då skulle det till exempel kunna bli fler mitträcken.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

(syntolkning: vägskylt med siffrorna 100 i svart på gul botten med röd ring). Träd och moln i bakgrunden)