Ingen barnmorskebrist

I Örnsköldsvik är det inte brist på barnmorskor.

Tidigare år har det varit det.

De tror att många barnmorskor stannar kvar nu eftersom arbetsmiljön är bra.

De pratar mycket med varandra när det händer saker.

 

– Vi har en tillåtande atmosfär, säger barnmorskan Lovisa Strömberg.

(Källa: www.allehanda.se)

(syntolkning: händer som håller i en nyfödds fötter)