Samhällsrum i Näsåker

Sollefteå kommun och Region Västernorrland samverkar i ett projekt.

De planerar att erbjuda invånarna i Näsåker provtagningar

i en lokal på orten.

 

Lokalen får namnet Samhällsrum.

Där kommer det inte bara ske provtagningar.

Invånarna är med och planerar.

Det här ingår i programmet God och nära vård i Västernorrland.

(Källa: www.rvn.se)

(syntolkning: hjärtfrekvens och hjärta på grön cirkel. Runtom står det God och nära vård Västernorrland )