Sänker sparkravet

Skolpersonal protesterade mot sparkravet

på 112 miljoner kronor i skolan.

Nu sänker Sundsvalls kommun sparkravet.

Istället för 112 miljoner kronor ska skolorna spara

65 miljoner kronor.

 

– Vi har lyssnat på medarbetare och medborgare,

säger ordförande för barn och utbildningsnämnden.

(Källa: P4 Västernorrland)

(syntolkning: lärare visar något på svarta tavlan. Elever sitter runt ett bord. Gråvitrutig bakgrund)