Digga Hälsocentralen

Genom projektet Digga Hälsocentralen

ska 20 patienter på Sollefteå hälsocentral

prova ett digitalt hjälpmedel.

 

Patienter med högt blodtryck eller med diabetes typ 2,

ska själva kunna följa upp sitt blodtryck och blodsocker hemma

med digitalt hjälpmedel.

Då kan besöken i sjukvården minska.

Värdena skickas också digitalt till sjuksköterskan på hälsocentralen.

 

Karin Sellgren är projektledare.

Hon tror att patienten kommer känna sig tryggare,

och får en ökad kunskap om sin sjukdom.

(Källa: www.rvn.se