Lego med punktskrift

Från och med i år kan alla förskolor och grundskolor beställa lego med punktskrift

och tryckt text genom att maila skola@srf.nu.

Det är Lego Foundation som skänker boxar med Lego Braille Bricks

till de skolor som vill ha.

 

– Tanken är att barn tillsammans med seende och icke seende

ska lära sig punktskrift,

säger Cecilia Ekstrand, Synskadades riksförbund.

Hon säger att det är viktigt att barn lär sig punkskrift

för att kunna leva ett självständigt liv.

(Källa: www.srf.nu)