Projekt för ökad tillgänglighet

INKULT är ett projekt som får pengar från forskningsrådet Vinnova.

Tillsammans med grundsärskolan tittar de på tre kulturmiljöer

i Kramfors kommun.

Tanken är att ta fram ett gemensamt sätt

att undanröja olika hinder i kulturmiljöer i Sverige.

 

Det kan vara svårt för personer med funktionsvariationer

att ta sig till platsen.

Det kan också vara svårt att förstå budskapet eller berättelsen.

INKULT – inkluderande kulturmiljöer vill att alla

ska kunna ta del av kulturen.

(Källa: kramforskommun.se)