Föräldrar protesterar

Sundsvalls kommun har bestämt att de lägger ner

grundsärskoleklassen på S:t Olofsskolan.

Det är för att lokalerna inte är tillräckligt bra.

Tio grundsärskoleelever måste flytta till andra skolor.

 

Föräldrar protesterar då de tycker att de har fått dåligt med information

inför det snabba beslutet.

De menar att de här barnen har särskilda behov

av trygghet och anpassning.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

(syntolkning: Barn i klassrum som målar. Ett barn har handflatorna fulla med färg i olika kulörer.)