Ramsele brandkår

Sexton personer ingår i Ramseles deltidsbrandkår.

Fem av dem är kvinnor.

De har andra jobb också.

Det här är ett deltidsjobb.

Alla får sex veckors utbildning på Sandöskolan.

 

Katarina Moström har fast tjänst på skolan

i Ramsele i vanliga fall.

Hon vill gärna vara en förebild och visa att tjejer kan jobba med det

som vi ofta kopplar ihop med killar.

Källa: Nordsverige)

(syntolkning: brandbil med sidodörr öppen, så all räddningsutrustning syns )