Vård för unga med ätstörningar

Allt fler barn och unga i Sverige blir sjuka

med allvarliga ätstörningar.

De måste åka till södra Sverige för att få vård.

Det finns ingen högspecialiserad vård för dem i Norrland.

 

Region Västernorrland funderar på att ansöka om att

bedriva nationell högspecialiserad vård.

Att de inte gjort det ännu,

beror på brist på sjuksköterskor och läkare.

(Källa: P4 Västernorrland)