Operationsrobot

Region Västernorrland ska börja med robotkirurgi 2023.

Vi är en av dem sista regionerna som börjar med det.

Redan nu får patienter åka till andra regioner för en sådan operation.

Det kostar 4 miljoner per år.

 

Sundsvalls sjukhus köper in en operationsrobot.

Den kostar cirka 20 miljoner kronor.

Att operera med robotkirurgi istället för titthålskirurgi

är säkrare för patienten.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

(på bilden: läkare i blå operationskläder opererar med hjälp av robot)