Surströmmingsburk i pantmaskinen

Några personer hade tömt en säck med pantburkar

i pantmaskinen,

på Ica Kvantum i Kvissleby.

I säcken fanns det också en surströmmingsburk.

 

Pantmaskinen tryckte sönder surströmmingsburken.

Hela maskinen och bandet blev nedsmetat.

Det blev en fruktansvärd stank.

En saneringsfirma fick komma och rengöra

och sanera pantmaskin och rum.

Kolla innehållet i säckarna innan pantning,

hälsar handlaren Erik Geijer.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

(På bilden: Pantburkar och pantflaskor. Två lappar med texten pant 1 KR och 2 KR.)