Inget dubbelspår

Regeringen beslutade om två järnvägsspår till,

mellan Uppsala och Stockholm.

Sveriges längsta enkelspår

mellan Gävle och Härnösand

får vänta på dubbelspår.

Restid Stockholm-Sundsvall är längre än för 20 år sedan.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

(Bild: Tågräls med träd och buskage på sidorna. Blå himmel i bakgrunden)