Väntar på sysselsättning

Malcolm har flera funktionsnedsättningar.

Han gick ut gymnasiet 2019.

Malcolm väntar på att få komma till ett dagcenter

i Sundsvall.

Han har laglig rätt till det.

 

Hans mamma säger att Malcolm behöver sysselsättning,

och en daglig rutin.

Han mådde bra när han gick i skolan.

 

På Sundsvalls kommun säger de att de är på väg

att öppna ny dagverksamhet.

(Källa: Sundsvalls Tidning)