Restriktionerna är borta

Den 9 februari tog regeringen bort pandemirestriktionerna.

Den som är sjuk ska fortfarande stanna hemma.

 

Smittskyddsläkare Hans Boman uppmanar dem

som inte tagit sin tredje dos att göra det.

Den som är vaccinerad blir inte lika sjuk,

och är också mindre smittsam.

 

För vårdpersonal är det fortsatt särskilda regler,

för att hindra smitta.

Besöksförbud på sjukhusen är kvar.

(Källa: www.rvn.se)

(syntolkning: en hand som håller i en annans hand)