Stöde hälsocentral

Stöde hälsocentral har flest nöjda patienter i landet

enligt en enkät med frågor som patienter svarat på.

De tror själva att det beror på att den fasta personalen stannat kvar.

De känner varandra väl och ställer upp för varandra.

 

– Litenheten är vår främsta styrka,

säger Siv Backlund, undersköterska.

 

Resultaten visar denna gång nöjdare patienter inom primärvården

i hela Västernorrland mot tidigare.

(Källa: www.rvn.se)

(syntolkning: vårdpersonal i munskydd, framför en affisch som visar människokroppens muskler)