Barn- och ungdomsentrén

Nu har Region Västernorrland öppnat

Barn- och ungdomsentrén.

Barn och unga i hela länet som känner ängslan eller oro

kan höra av sig dit, via 1177.se.

Meningen är att barnen ska få snabbare hjälp när de mår dåligt.

 

Det blir digitala föreläsningar och grupper för att ge hjälp till många.

Det ska också gå att chatta med psykolog eller kurator.

En fysisk mottagning finns i Sundsvall,

och till hösten öppnar en i Örnsköldsvik.

(Källa: www.rvn.se