Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2023 / v12 (20 mars - 26 mars)

Ny teknik mot trycksår

Många patienter inom vård och äldreomsorg får trycksår. Mittuniversitetet har tagit fram en madrass med sensorer, som ska motverka trycksår. Sensorerna känner av kroppens tryckfördelning, och ger larm till personal att ändra patientens läge i sängen.   Johan Sidén på Mittuniversitetet säger att patienter kan slippa mycket smärta och lidande med den. Trycksår ger också […]

Läs på olika sätt

Härnösands bibliotek har nu en Läs på olika sätt-hylla. Olika sätt att läsa kan vara att läsa med fingrar, öron eller ögon.   I den hyllan finns tips och broschyrer om både digitala tjänster, och om läsning för personer som har svårt att läsa vanlig tryckt text.   Läs på olika sätt-hyllan finns vid talböckerna […]

Hållbarhetspriser

Region Västernorrland har delat ut Hållbarhetspriser för 2022 till Timrå IK:s verksamhet Teamsters, och Fritidsbanken, Sundsvalls kommun.   Teamsters får priset för sitt arbete med att skapa fritidsaktiviteter och rörelseglädje för barn och unga som är utanför föreningslivet. Verksamhetsledare Jennie Hjort säger att det är viktigt för ungas hälsa att de känner sig sedda i […]

Startar SFI på kvällstid

Kramfors kommun börjar med SFI på kvällstid. Nyanlända kan studera svenska, SFI på måndag- och torsdagskvällar.   Kontakta Vuxenutbildningen för mer information. Ring 0612 805 00 eller mejla syv.vuxenutbildningen@kramfors.se. (Källa: www.kramfors.se)

Terapin är stängd

Solgårdens terapi har varit stängd sedan januari, på grund av att aktivitetsledaren är sjuk. Jörgen Eriksson är äldrevårdens verksamhetschef. Han säger att det är svårt att få personal till vården och till den tjänsten.   Solgården är ett särskilt boende med 28 platser i Sollefteå. (Källa: Nordsverige