Y-bladet

Skrapade fram storvinst

Emma Åkerstedt från Sundsvall
skrapade fram 250 tusen kronor
på sin trisslott i TV.
Hon är 22 år och läser till
sjuksköterska.

En stor del av pengarna
kommer att gå till resor.
Hon kanske åker tillbaka
till Ghana där hon arbetat
som volontär.
(Källa: Sundsvalls Tidning)

Bokcirkel för synskadade

På Kom In i Örnsköldsvik
träffas synskadade en gång
i månaden.
De har då en bokcirkel.
De läser en talbok innan
varje träff.

På träffarna pratar de om allt
från litteratur till hur det är att
ha en synskada.
– Det är så roligt att komma hit,
säger Ingrid Bonnedahl.

Böckerna har ofta lokal
anknytning berättar
Birgitta Hörnfeldt Holm,
synkonsulent på
Örnsköldsviks kommun.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)

Gårdsbutik på Strömsborg i Sollefteå

En gårdsbutik med varor
producerade lokalt har
öppnat i Sollefteå.
Det kommer att finnas grönsaker
från Kvarnå och Hildas trädgård.
Kött och andra charkprodukter
kommer att finnas från köttgårdar
i Ramsele och Edsele.

I april kan man köpa tunnbröd
och färsk röding från Gäddede.
I gårdsbutiken går det också att
få tag på viltkött.
(Källa: Tidningen Ångermanland)

Länsbornas hälsa

Landstinget skickar ut en enkät
till cirka 9 tusen personer i länet.
De som får enkäten är mellan
16 och 84 år.
Enkäten heter Hälsa på lika villkor.

Frågorna handlar om allt från
arbete och ekonomi till
kost och hälsa.
Svaren blir ett viktigt underlag
för arbetet med att förbättra
hälsan i länet.

Den här undersökningen
kommer att ske i alla län.
De blå kuverten med enkäterna
kommer ut under februari.
(Källa: Dagbladet)

Stänger ner Kvickroten

Handikappomsorgens lantgård utanför
Sollefteå stänger efter 18 år.
Brukarna och personalen
måste flytta.

På Kvickroten har brukarna
fått göra det de klarar av.
Miljön med alla djuren
och tryggheten på Kvickroten
har varit bra för brukarnas
personliga utveckling.

– Vissa fungerar till exempel inte
på vanliga arbetsplatser
eller i miljöer med många ansikten.
Vi får göra det bästa av saken
och följas åt genom den här processen,
säger personalen.
(Källa: Tidningen Ångermanland)