Y-bladet

Streamingfestival

Tingshuset i Nyland har köpt in digitalutrustning

med pengar från Höga Kusten destination.

 

De ska nu satsa på digitala musikproduktioner.

13 och 14 februari blir det streamingfestival.

Det blir en moralisk entré.

Var och en bestämmer själva en summa som de swishar.

 

– Jag har samlat mina trogna kompisar

som ställer upp för noll och ingenting, säger Fredrik Högberg.

Det är han och Helen Lindqvist-Dahlén

som är ansvariga för vad som sker på Tingshuset i Nyland.

(Källa: Nordsverige)

Projekt för ökad tillgänglighet

INKULT är ett projekt som får pengar från forskningsrådet Vinnova.

Tillsammans med grundsärskolan tittar de på tre kulturmiljöer

i Kramfors kommun.

Tanken är att ta fram ett gemensamt sätt

att undanröja olika hinder i kulturmiljöer i Sverige.

 

Det kan vara svårt för personer med funktionsvariationer

att ta sig till platsen.

Det kan också vara svårt att förstå budskapet eller berättelsen.

INKULT – inkluderande kulturmiljöer vill att alla

ska kunna ta del av kulturen.

(Källa: kramforskommun.se)