Y-bladet

Dyrare sjukresor

Sjukpensionären Elisabeth Öberg i Sundsvall

måste sedan 1 september betala fem gånger mer än tidigare

för en sjukresa.

Det blir mycket pengar då hon ofta måste åka till sjukhuset

på grund av sina diagnoser.

 

Sundsvalls kommun tog över ansvaret för bokningar

av färdtjänst från Din Tur.

Kommunen tyckte det var för dyrt innan.

De tog ingen hänsyn till att det skulle bli dyrare

för dem som åker sjukresor.

Din Tur kan inte längre se

vilka som är färdtjänstberättigade i Sundsvall

på grund av sekretess.

 

Hans Forsberg på Sundsvalls kommun säger

att det beror på att Regionen inte har egna register.

Han säger att de ska samarbeta så gott de kan

för att hitta en lösning.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

Elektrometanol

Övik Energi ska samarbeta med företaget Liquid Wind

i Göteborg.

Liquid Wind tänker bygga en fabrik intill värmekraftverket

på Domsjö industriområde.

Där ska de framställa elektrometanol.

Det är ett hållbart bränsle till framför allt sjöfarten.

 

De kommer att köpa vindkraftbaserad el och koldioxid

från Övik Energis biobränsleeldning.

Övik Energi ska sköta drift och underhåll.

Tanken är att det ska stå klart 2024.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)