Y-bladet

Läs på fler sätt

Projektet Läs på fler sätt ska ge barn med funktionsnedsättning

bättre möjlighet att få läsa på olika sätt

och utifrån deras egna förutsättningar.

 

Till exempel blir det utbildning av personal

på korttidsboenden och bibliotek i länet.

Regionbibliotek Västernorrland driver projektet

med hjälp av pengar från Statens kulturråd.

(Källa: www.rvn.se)

(Bilden föreställer en tecknad bild av en björn. Björnen håller i en läsplatta, och har hörlurar på sig. Den har blå byxor och röd tröja. På tröjan står det Läs på fler sätt.)

Björnen är tecknad av Birgitta Norgren.

 

Extraspruta mot Covid

Region Västernorrland har börjat ge dem

med särskilt nedsatt immunförsvar tredje dosen vaccin.

Det är till exempel de som får behandling med cellgifter

eller de som fått nya organ inopererade.

Det är 1500 personer i länet.

(Källa: www.allehanda.se)

(Syntolkning: Gröna handskklädda händer drar med en spruta upp vaccin ur en ampull)

Bästa Facebooksidan

Region Västernorrlands Facebooksida är ett av sätten

att få ut viktig information till invånarna.

Den har varit särskilt viktig under pandemin.

Den är nu utsedd till Sveriges bästa Facebooksida.

 

Det är företaget Kommunikationsanalys som kommit fram till det

genom mätning av inlägg och kommentarer på sidan.

(Källa: P4 Västernorrland

(Syntolkning: Bokstaven f i vitt på blå bakgrund, som är Facebooks logo)