Y-bladet

Y-bladet

Läs- och demokratiprojektet

Region Västernorrland driver ett projekt

för att bland annat öka läs- och skrivförståelsen

i både Västernorrland och Mombasa.

 

Bättre skolresultat gör att ungdomar lättare kan få arbete

och kan delta i det demokratiska livet i samhället.

Det i sin tur leder till minskad fattigdom.

 

I projektet har de samarbetat med

både kulturen och idrotten.

Det är SIDA som betalar projektet.

(Källa: www.rvn.se)

Stranden full av små plasthjul i Njurunda.

Östrandsfabriken har blivit av med en massa plasthjul

eller pluttar som de säger.

Pluttarna har blåst ut i havet och sedan upp på stranden.

De är biofilmsbärare av bakterier

som ska rena avloppsvattnet från fabriken.

 

Folke 8 år har plockat upp cirka 1500 plastpluttar

från stranden i Njurunda.

Han får 50 öre för varje inlämnad plastplutt av Östrandsfabriken.

(Källa: Sundsvalls Tidning)