Y-bladet

Y-bladet

Coronavirus

Ingen större oro än för viruset corona

Många i Kina har blivit sjuka av viruset corona. Om viruset kommer till Västernorrland finns det bra hjälp.

– Vi har bra vård i Sundsvall och det finns beredskap.

Det säger Hans Boman. Han är smittskyddsläkare vid Region Västernorrland.

Ring 1177 om du tror att du blivit smittad. Åk inte till akuten. Då kan du smitta andra.

Var noga med att tvätta händerna. Det säger läkaren Hans Boman.

(Källa: Tidningen Ångermanland)

Statliga jobb

Härnösand kan få 80 statliga jobb

Generaldirektörer är högsta chefer för statliga myndigheter.

Nu bjuder Härnösand in fem av dem till kommunen. Härnösand vill att de flyttar sina kontor till Härnösand. Det kan skapa 80 nya jobb.

Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet har bjudits in.

(Källa: Tidningen Ångermanland)