Spotlight

Scenkonst Västernorrland bjuder på ”kulturkalender” från hela länet

Svart bakgrund och en spotlight uppifrån som lyser upp scenen

24 luckor fyllda med dans, film, musik och teater. Det erbjuder Scenkonst Västernorrland tillsammans med aktörer från det fria kulturlivet på Youtube-kanal och Facebook.- Bra ljudkvalité men inslagen saknar syntolkning, säger teaterchef Kristoffer Berglund till Spotlight. Foto Scenkonst Västernorrland

Syntolkning av Region Västernorrlands utställning Konstinjektion III-Utblick

Ett foto från utställningslokalen där skulpturer, tavlor, installationer framhävs av spotlights

På Sundsvalls museum pågår, som vi berättat tidigare här i Spotlight, två konstutställningar i höst. Planen var att göra en syntolkad visning av dem, men i och med att museet för närvarande är stängt för besökare som följd av de nya restriktionerna, har vår reporter Ingela Hofsten, som också är syntolk, i stället valt ut tio av verken i utställningen Konstinjektion III, som hon syntolkar här. Foto Carina Kågström