Spotlight's arkiv

Arkiv / 2014 / v6 (3 februari - 9 februari)

Ny app för iPhone läsare

Nu har en ny och gratis app för Taltidningen Västernorrland lanserats.Den kan användas av iPhone användare och finns att hämta i App Store på internet. Foto Anette Strandqvist