Spotlight's arkiv

Arkiv / 2015 / v48 (23 november - 29 november)

Krokseende vanligt men ganska okänt

Sjukliga förändringar i Gula fläcken på näthinnan kan ge synnedsättningar och andra symtom som krokseende. Viktigt är att komma i tid till sjukvården eftersom sjukdomen har ett snabbt förlopp. Foto Synskadades Riksförbund