Spotlight's arkiv

Arkiv / 2015 / v50 (7 december - 13 december)

SRF Medelpad och SRF Ångermanland länsförbund 2017?

Nytt försök att bilda ett länsförbund inom Synskadades Riksförbund i Västernorrland. I februari samlas medlemmarna för att diskutera för- och nackdelar med att två blir en. Foto SRF/reporter Anette Strandqvist