Spotlight's arkiv

Arkiv / 2015 / v51 (14 december - 20 december)

Spotlight – Taltidningen Västernorrland byter namn

Spotlight är det nya namnet på Taltidningen Västernorrland. I landstingsorganisationen tillhör Spotlight verksamheten Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst som också bytt namn. Kulturchefen och ansvarig för verksamheten intervjuas i detta inslag. Reporter/foto Anette Strandqvist