Spotlight's arkiv

Arkiv / 2016 / v49 (5 december - 11 december)

Diskriminera inte ledarhundsförare

Finn Hellman är ordförande i Sveriges ledarhundsförarförening SLHF. Föreningen vill ha till stånd en ny diskrimineringlag där diskriminering av ledarhundsförare förbjuds.

Årets bästa taltidningsreportage

Med reportaget Vägen till Himalaya vann Mats Sundling från Skånes Taltidning Guldkassetten 2016 för årets bästa taltidningsreportage