Spotlight's arkiv

Arkiv / 2016 / v9 (29 februari - 6 mars)

Uppläst textremsa och syntolkning i samma app

Screen Talk är en app som just nu granskas av SVT. Appen gör det möjligt att få uppläst textremsa och syntolkning av tv-program i SVT. Eva Hedberg från Dyslexiförbundet FLMS hoppas att appen snart godkänns och kommer användarna till gagn.

Punktskrift ett viktigt skriftspråk för den synskadade

Punktskriften har funnits i mer än 200 år. För den synskadade är punktskriften det enda skriftspråket och att lära sig använda det är viktigt. Peter Tjernberg berättar om den inspirationsdag som kommer att äga rum framöver vid Härnösands folkhögskola. Foto Anette Strandqvist