Spotlight's arkiv

Arkiv / 2017 / v25 (19 juni - 25 juni)

Kerstins blindskola i Tanzania är hennes glädje och kallelse

Blinda Kerstin Strindberg i Sollefteå fick en kallelse och reste till Tanzania och startade blindskolan Glädjens skola på 1960-talet. På 50-årsjubileet 2013 fick hon en minnestavla på engelska och swahili där det står uppskattande att hon var en av grundarna av skolan.