Spotlight's arkiv

Arkiv / 2017 / v39 (25 september - 1 oktober)

Syntolkningen är på frammarsch

-Syntolkning för synskadade är på frammarsch och även om det finns brister så finns det möjligheter, säger Peter Tjernberg, SRF Västernorrland, som deltagit i den första Syntolkningskonferensen i Stockholm som Synskadades Riksförbund arrangerade.

Digital delaktighet viktigt för alla medborgare

eMedborgarveckan inträffar vecka 41 och är en nationell satsning på landets bibliotek. -Syftet är att göra äldre, medborgare med annat modersmål än svenska att förstå hur man t ex kan använda e-tjänster på nätet, berättar Ida Norberg vid Stadsbiblioteket i Sundsvall.