Alla har rätt att utforska sin egen sexualitet

Anna Hallgren, socionom och sexualpedagog föreläser i ämnet Funktionshinder och sexualitet. Ett tabubelagt ämne, där okunskap är stor bland allmänhet, personal ute i verksamheter och bland de funktionshindrade själva. Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt till att utforska sin egen sexualitet, men i verkligheten kan det se annorlunda ut. Med på bilden Lotta Appelkvist LL upp&ner.