Spotlight's arkiv

Arkiv / 2018 / v35 (27 augusti - 2 september)

Maria Oldenmark blir ny kulturchef inom Region Västernorrland

Maria Oldenmark tillträder som kulturchef vid Region Västernorrland den 1 oktober 2018. Inom kulturverksamheten ryms kultur, konst och bibliotek. Personalen vid Spotlight, Y-bladet och inläsningstjänst får också Maria som sin närmaste chef. Foto Christina Mattsson.